Integritetspolicy [MotorcycleScreens.eu]

Senast uppdaterad: 22 december 2022

Denna integritetspolicy beskriver våra riktlinjer och procedurer för insamling, användning och offentliggörande av din information när du använder tjänsten och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars inledande bokstav är versal har definierade betydelser enligt följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamål med denna integritetspolicy:

Konto innebär ett unikt konto skapat för dig för att komma åt vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Företag (hänvisas till som antingen "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vår" i detta avtal) syftar på Justyna Biedrzycka, Kęcki Las 5B / 43-330 Pisarzowice, Polen.

Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats och innehåller detaljer om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

Land syftar på: Polen

Enhet innebär en enhet som kan komma åt tjänsten, såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierbar individ.

Tjänst syftar på Webbplatsen.

Tjänsteleverantör innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av Företaget. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer som anlitas av Företaget för att underlätta Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten på Företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller bistå Företaget i att analysera hur Tjänsten används.

Användningsdata syftar på data som samlas in automatiskt, antingen genererat av användningen av Tjänsten eller från Tjänstens infrastruktur själv (till exempel besöksvaraktigheten på en sida).

Webbplats syftar på Motorcycle Screens, tillgänglig från www.motorcyclescreens.eu

Du syftar på individen som får åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet för vilken sådan individ får åtkomst till eller använder Tjänsten, enligt tillämplighet.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlad data

Personuppgifter

Vid användning av vår tjänst kan vi be dig att ge oss vissa personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta dig eller behandla beställningar. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress

Förnamn och efternamn

Telefonnummer

Adress, delstat, provins, postnummer, stad

Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt vid användning av tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information som din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna på vår tjänst som du besöker, tidpunkten och datumet för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du åtkommer tjänsten via en mobil enhet kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, typen av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan även samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du åtkommer tjänsten via en mobil enhet.

Spårningstekniker och kakor (Cookies)

Vi använder kakor (Cookies) och liknande spårningstekniker för att följa aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Använda spårningstekniker inkluderar beacons, tags och scripts för att samla in och följa information samt förbättra och analysera vår tjänst. Teknikerna vi använder kan omfatta:

·        Kakor (Cookies) eller webbläsarkakor. En kaka (cookie) är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla kakor eller att ange när en kaka skickas. Om du inte accepterar kakor kan du dock inte använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att de vägrar kakor, kan vår tjänst använda kakor.

·        Webblänkar (Web Beacons). Vissa avsnitt av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webblänkar (även kallade clear gifs, pixel tags och single-pixel gifs) som tillåter företaget att exempelvis räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande samt för andra relaterade webbplats statistik (t.ex. att registrera populariteten hos ett visst avsnitt och verifiera system- och serverintegritet).

Kakor kan vara "Permanenta" eller "Sessionskakor (Cookies)". Permanenta kakor (cookies) finns kvar på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionskakor (cookies) raderas så snart du stänger din webbläsare. Mer information finns på webbplatsen för Integritetspolicys.

Vi använder både Sessionskakor (Cookies) och Permanenta kakor (Cookies) för de ändamål som anges nedan:

Nödvändiga / Väsentliga kakor (Cookies)

Typ: Sessionskakor (Cookies)

Hanteras av: Oss

Syfte: Dessa kakor (cookies) är nödvändiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att möjliggöra användningen av vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor (cookies) kan de tjänster du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor (cookies) för att ge dig dessa tjänster.

Kakpolicy / Kakmeddelande Acceptans kakor (Cookies)

Typ: Permanenta kakor (Cookies)

Hanteras av: Oss

Syfte: Dessa kakor (cookies) identifierar om användare har accepterat användningen av kakor (cookies) på webbplatsen.

Funktionalitets kakor (Cookies)

Typ: Permanenta kakor (Cookies)

Hanteras av: Oss

Syfte: Dessa kakor (cookies) låter oss komma ihåg de val du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferens. Syftet med dessa kakor (cookies) är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de kakor (cookies) vi använder och dina val avseende kakor (cookies), besök vår Kakpolicy (Cookies Policy) eller avsnittet om kakor (cookies) i vår Integritetspolicy (Privacy Policy).

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

Att tillhandahålla och upprätthålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

Att hantera ditt konto: att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig åtkomst till olika funktioner på tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

För utförandet av ett avtal: utveckling, efterlevnad och fullgörande av köpeavtalet för de produkter, varor eller tjänster du har köpt eller för andra avtal med oss genom tjänsten.

Att kontakta dig: att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, som till exempel push-meddelanden från en mobilapplikation med uppdateringar eller informativa meddelanden relaterade till funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

Att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar de varor, tjänster och evenemang som du redan har köpt eller förfrågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information.

För att hantera dina förfrågningar: Att hantera och hantera dina förfrågningar till oss.

För affärs överföringar: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, reorganisering, upplösning eller annan försäljning eller överföring av någon eller alla våra tillgångar, antingen som en pågående verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som vi har om våra tjänsteanvändare är bland de tillgångar som överförs.

För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom datanalys, identifiering av användningstrender, bedömning av effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer och att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

·        Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, att kontakta dig.

·        Vid affärs överföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om en fusion, försäljning av företags tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

·        Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i så fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag följer denna Integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och andra dotterbolag, samarbetspartners inom joint ventures eller andra företag som vi kontrollerar eller som kontrolleras gemensamt med oss.

·        Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

·        Med andra användare: När du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i allmänna områden med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan offentligt spridas utanför.

·        Med ditt samtycke: Vi kan avslöja din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

Sparande av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra rättsliga avtal och policys.

Företaget kommer också att behålla Användningsdata för intern analysändamål. Användningsdata behålls vanligtvis under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller när vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas vid Företagets operativa kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till — och underhållas på — datorer som är belägna utanför din delstat, provins, land eller annan statsrättslig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av din lämnade information innebär ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Ingen överföring av dina personuppgifter kommer att äga rum till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till med att radera de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjlighet att radera viss information om dig från tjänsten.

Du kan när som helst uppdatera, ändra eller radera din information genom att logga in på ditt konto, om du har ett, och besöka avsnittet för kontoinställningar som låter dig hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigering eller radering av någon personlig information som du har lämnat till oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en rättslig skyldighet eller laglig grund att göra det.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om Företaget är involverat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att ge meddelande innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan Integritetspolicy.

Laglig myndighet

Under vissa omständigheter kan Företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra rättsliga krav

Företaget kan lämna ut dina personuppgifter i god tro om att sådan åtgärd är nödvändig för att:

·        Uppfylla en rättslig skyldighet

·        Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom

·        Förhindra eller utreda möjliga brott i samband med tjänsten

·        Skydda användarnas personliga säkerhet för tjänsten eller allmänheten

·        Skydda mot rättsligt ansvar

Säkerheten för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Trots att vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och är medveten om att ditt barn har lämnat oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrars samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder kan vi kräva dina föräldrars samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en tredjeparts webbplats kommer du att dirigeras till den tredjeparts webbplatsen. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicys eller praxis hos några tredjeparts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att informera dig via e-post och/eller en framträdande notis på vår tjänst innan ändringen träder i kraft, och uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" längst upp i denna integritetspolicy.

Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via kontaktformuläret.